رفتن به محتوای اصلی
تبلیغ، اولویت اول

جشنواره نوآوری‌های تبلیغی "جنات"

نهادهای عالی حوزوی با هدف ارتقاء سطح و جایگاه تبلیغ دینی، جشنواره نوآوری‌های تبلیغی را برگزار می‌کند.
با همکاری مبلغان ارجمند، فعالیتهای تبلیغی موثر، شناسائی و حمایت شده و ضمن بررسی علمی و استخراج یا تدوین الگو برای فعالیت‌ها، زمینه توسعه میدانی آنها فراهم می‌شود.

محورهای جشنواره:

تبلیغ عمومی و سنتی

تبلیغ تخصصی، بر اساس موضوع، مخاطب، محیط، یا مساله تخصصی

تبلیغ اجتماعی (جریان سازی اجتماعی، مدیریت فرهنگی، مسجد‌داری، مدرسه داری، محله داری، جریان سازی فرهنگی)

علاوه بر عموم فعالیت های تبلیغی ، بخش ویژه جشنواره با موضوع "خانواده، زیست عفیفانه و هویت نوجوان و جوان"


مهلت شرکت در جشنواره:
از ابتدای اسفند 1402 تا آخر آذر ماه 1403
به همراه برگزاری رویدادهای دوره‌ای پیشا‌جشنواره

شاخصه‌های ارزیابی


گستره مخاطبی فعالیت


گستره و عمق تاثیر فعالیت در مخاطبان


کاهش هزینه‌های فعالیت تبلیغی


استفاده از فناوری‌های روز در فعالیت


فعالیت برای حل مسائل ویژه و جدید (شرب خمر، خودکشی، طلاق، فرزند آوری و...) یا فعالیتهای ایجابی (مانند احیاء زکات یا خمس و ...)


فعالیت برای مخاطب ویژه (سلبریتی ها، زندانیان، معتادان و ...)


فعالیت در حوزه‌های نوآورانه (هوش مصنوعی، تبلیغ بدون مدرسه ، آموزش فرد محور، مشاوره مصنوعی و...)


تناسب فعالیت با ضریب اولویت مخاطب یا مساله


فعالیت گروهی و تیمی با تقسیم کار


مشارکت دادن سایر نهادها و مراکز در فعالیت


توجه به جنبه تاب آوری و درآمد اقتصادی فعالیت


قابلیت تکثیر فعالیت و انجام آن از سوی سایر مبلغان


دستیابی به مدل ارائه خدمت یا محصول فیزیکی یا دیجیتال


مستند بودن فعالیت و قابلیت تهیه مدل از آن


کامل بودن بسته فعالیت، (مساله شناسی، تحلیل، طرح اقدام، شناسائی قالب، محتوای تبلیغی، برنامه اجرا، بازخورد و اثرات برنامه)


مردمی سازی فعالیت

موضوعات جشنواره

online degrees
فعالیتهای تبلیغی انجام شده، در جشنواره شرکت داده خواهد شد و صرف ایده تبلیغی در جشنواره شرکت داده نخواهد شد و حتما باید ایده تبلیغی عملیاتی شده باشد.
short courses
جشنواره متمرکز بر فعالیت‌های تبلیغی میدانی در عرصه ملی یا بین المللی است و فعالیت های مجازی و رسانه ای در کنار کار میدانی دارای امتیاز خواهد بود.
web experts
فعالیت‌های متقاضی شرکت در جشنواره از نظر موضوع، مخاطب یا محیط، محدودیت خاصی ندارد.
درعین حال بخش ویژه جشنواره در مسائل "موضوع خانواده، زیست عفیفانه و هویت نوجوان و جوان" است.

جوایز و حمایت‌ها


3 فعالیت برگزیده اول

هر کدام 30 میلیون تومان


3 فعالیت برگزیده دوم

هر کدام 20 میلیون تومان


3 فعالیت برگزیده سوم

هر کدام 15 میلیون تومان


10 فعالیت منتخب

هر کدام 5 میلیون تومان


حمایت‌ها

حمایت از مستندسازی فعالیت‌ در قالب کتاب و مقاله


حمایت‌ها

رشد و شتابدهی فعالیت‎ها


حمایت‌ها

حمایت از توسعه فعالیت‌ها


حمایت‌ها

ثبت ایده فعالیت تبلیغی

برگزار کنندگان شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزوی

بازگشت به بالا