رفتن به محتوای اصلی

درباره جشنواره

جشنواره نوآوری‌های تبلیغی ، جنّات
مقام معظم رهبری (مدظله العالی):
امروز نگاه رایج در حوزه‌های علمیّه این است که تبلیغ در مرتبه‌ی دوّم قرار دارد... ما از این نگاه باید عبور کنیم. تبلیغ، مرتبه‌ی اوّل است.
احتیاج داریم به کانونهای عظیم حوزوی... تشکیل کانونی با مأ‌موریّتِ اوّلاً «تهیّه‌ی موادّ تبلیغیِ به‌روز»....مأ‌موریّت دوّم، تنظیم شیوه‌های اثرگذار تبلیغی... بعد هم تربیت مبلّغ.

پیرو تاکید مقام معظم رهبری در ارتقاء جایگاه تبلیغ و تشکیل کانون حوزوی برای تبلیغ و انجام ماموریت های سه گانه در این زمنیه، شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزوی با هدف ارتقاء جایگاه تبلیغ دینی از طریق استخراج و تدوین الگوی قابل توسعه میدانی و بررسی علمی این الگوهای مستخرج از فعالیت‌های تبلیغی، برگزاری مشترک جشنواره را مورد تصویب قرار داد.
این جشنواره با مشارکت نهادهای عالی حوزوی ، که اسامی و نشان سازمانی آنها در بخش برگزارکنندگان سایت جشنواره آمده است، برگزار می گردد.
نمایندگان معرفی شده نهادهای عالی حوزوی در قالب شورای جشنواره، و کمیته علمی و اجرائی راهبری آنرا به عهده خواهند داشت و به تصویب شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزوی، دبیری شورا و کمیته‌های علمی و اجرائی جشنواره، به عهده دفتر تبلیغات اسلامی است که در معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر مستقر می باشد.

بازگشت به بالا