رفتن به محتوای اصلی

برگزاری کمیته نهادهای برگزار کننده جشنواره تبلیغی جنات

تاریخ انتشار:
کمیته نمایندگان نهادهای برگزار کننده جشنواره تبلیغی جنات

اولین جلسه کمیته نهادهای برگزار کننده جشنواره تبلیغی جنات برگزار شد
پیرو پیشنهاد برگزاری جشنواره تبلیغی از سوی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، این پیشنهاد در شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزوی به تصویب روسای این مراکز رسید. بر همین اساس، نمایندگان معرفی شده نهادهای حوزوی، اولین جلسه کمیته جشنواره تبلیغی را برگزار گردند و ضمن بررسی طرح جشنواره و تصویب عنوان جشنواره «جنات» برای آن، نظرات خود را مطرح کردند.
اعضاء کمیته اصلی جشنواره تبلیغی جنات، با تاکید بر تحقق اهداف جشنواره در ارتقاء جایگاه تبلیغ دینی، حمایت همه مراکز از فعالیت های شرکت کننده و منتخب در جشنواره را ضروری دانسته و پیشنهاد کردند لیستی از حمایتهای اثر گذار به صورت تفصیلی در شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزوی طرح و مورد تصویب همه مراکز قرار گیرد.
همچنین مقرر شد مراکز نسبت به معرفی نمایندگان خود در کمیته علمی و اجرائی جشنواره اقدام کنند و جلسات آن نیز در اولین فرصت برگزار گردد.

بازگشت به بالا