رفتن به محتوای اصلی

برگزاری کمیته علمی و اجرائی جشنواره "جنات"

تاریخ انتشار:
جلسه کمیته علمی و اجرائی جشنواره جنات

اولین جلسه کمیته علمی و اجرائی جشنواره جنات برگزار شد

پیرو جلسه نمایندگان نهادهای عالی حوزوی در قالب کمیته اصلی جشنواره تبلیغی"جنات" و معرفی نمایندگان این مراکز در کمیته علمی و اجرائی جشنواره، اولین جلسه کمیته علمی و اجرائی برگزار گردید.

اعضاء کمیته، ضمن ارائه نظرات خود در خصوص کلیات و اهداف جشنواره، نسبت به قالبها و محورهای موضوعی جشنواره ، شاخصه های ارزیابی و حمایت های لازم از توسعه فعالیت های منتخب گفتگو کردند. 

بر اساس مذاکرات، مقرر شد کلیه فعالیت های تبلیغی که به صورت میدانی اجرا شده اند اعم از سطح ملی و بین المللی در همه موضوعات و مسائل تبلیغی بتوانند در جشنواره شرکت نمایند در عین حال بخش ویژه جشنواره در  حوزه مسائل "خانواده، زیست عفیفانه و هویت نوجوان و جوان" باشد و فعالیت های منتخب این حوزه به صورت ویژه تقدیر گردد.

همچنین اعضاء کمیته نسبت به ایجاد سایت جشنواره و چگونگی معرفی جشنواره نیز نکاتی را ارائه کردند و در قالب مصوبه جلسه تنظیم گردید.

بازگشت به بالا