رفتن به محتوای اصلی

حمایت‌ها و جوایز جشنواره

علاوه بر جوایز مالی جشنواره، شرکت کنندگان و فعالیت های ثبت شده می توانند از حمایت های ذیل نیز برخودار شوند:
1. ثبت ایده فعالیت تبلیغی از سوی مراکز خلاقیت و نوآوری
2. تدوین فعالیت در قالب مدل استاندارد طراحی شده جشنواره از سوی کارشناسان
3. ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط محتوائی، قالبی، مساله شناسانه و ...
4. فرصت ارائه در رویداد ها و بهره گیری از نظرات داوران و دیده شدن در جمع مبلغان
5. انعکاس خبری فعالیت های حاضر در رویدادها و جشنواره
6. تهیه برنامه رسانه ای از رویدادها و بازتاب رسانه ای فعالیت ها در سطح رسانه ملی یا فضای مجازی
7. برگزاری کارگاه های آموزشی برای ترویج فعالیت های منتخب
8. برگزاری نشست های تخصصی نقد و بررسی برای تقویت فعالیت های منتخب
9. تقدیر و اهدای لوح و نشان جشنواره به شرکت کنند گان در رویداد
10. تقدیر معنوی و مالی از برگزیدگان رویداد ها
11. تقدیر معنوی و مالی از برگزیدگان جشنواره
12. تهیه مستند رسانه ای از فعالیت های منتخب جشنواره
13. تهیه مدل مکتوب و مستند علمی از فعالیت های منتخب جشنواره
14. حمایت اعتباری، لجستیک و مالی از توسعه طرح های منتخب جشنواره

بازگشت به بالا